Dr. Öğr. Üyesi HAVVA CEYLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HAVVA CEYLAN

T: (0282) 250 2316

M hceylan@nku.edu.tr

W hceylan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Makine Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İTÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MAKİNA FAK.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENERJİ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1986-1988
Tez:
Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1982-1986
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / TERMODİNAMİK
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / TERMODİNAMİK
1993-2006
Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1993-1993
Araş. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / TERMODİNAMİK
1987-1993
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ENERJİ
2013-2016
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/TERMODİNAMİK
2007-2014
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/TERMODİNAMİK
2007-2010
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/TERMODİNAMİK
1993-2003
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/TERMODİNAMİK
1993-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Makine Mühendisliği
Enerji
Termodinamik
Isı Transferi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CEYLAN H., Experimental Analysis of Horizontal Ground Heat Exchanger, International Journal of Current Research, vol. 9, pp. 55593-55597, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CEYLAN H., SERBEST SOĞUTMA UYGULAMALARINDA ÜFLEME HAVASI SICAKLIĞININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ, Tesisat Mühendisliği, cilt 25, ss. 68-72, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. CEYLAN H., TOPRAK ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UZUNLUĞUNUN KONDENSER SICAKLIĞI İLE DEĞİŞİMİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA, Mühendis ve Makine, cilt 58, ss. 39-51, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. CEYLAN H., ÇINAR G. B., Enerji ve Ekonomik Analiz Yardımıyla Ramöz Makinesi için Isı Geri Kazanım Eşanjörü Tasarımı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi(TTMD), ss. 28-32, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. CEYLAN H., Toprak Kaynaklı Isı Pompalı Isıtma Sisteminin Termoekonomik Analizi, TERMODİNAMİK, cilt 22, ss. 66-70, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. CEYLAN H., O. E., Evaporatif Soğutmalı Hibrit Sistem ile Enerji Tasarrufu, Mühendis Ve Makine, ss. 63-70, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. CEYLAN H., Evaporatif Soğutmanın Çorlu İçin Kullanılabilirliği, TERMODİNAMİK, ss. 80-86, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ŞHALİYEV R., CEYLAN H., Zor Eriyen Sıvı metallerin Katılaşma prosesinde Sıcaklık Alanının sonlu farklar yöntemi ile belirlenmesi, TERMODİNAMİK, ss. 85-87, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞHALİYEV R., CEYLAN H., Çeliklerin Katılaşma Prosesinde Bazı Termofizik Faktörlerin Sıcaklık Alanına Etkisi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi (14.09.2004-16.09.2004).
Tam metin bildiri
2. CEYLAN H., TELLİ K., BÜYÜKTÜR A. R., Sürekli boru reaktörde Dört Bileşenli Gaz Difuzyonunun incelenmesi, IV.Yanma Sempozyumu (19.07.1995-21.07.1995).
Tam metin bildiri
3. CEYLAN H., Sürekli Sistemlerde Çok Bileşenli Gaz Difuzyonu, Akdeniz Üniversitesi 1. Mühendislik haftası (14.06.1988-18.06.1988).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. RAMÖZ MAKİNESİNDE ISI GERİ KAZANIM DONANIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE HAVA/HAVA ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN ULTRASONİK YÖNTEM KULLANILARAK OTOMATİK TEMİZLENMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.09.2015-Devam Ediyor.
2. toprak kaynaklı ısı pompası sisteminde toprağa ısı aktarımının çekiminin serpantin çıkış suyu üzerindeki etkisinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.09.2014-17.01.2017.
Üyelikler
Makina Mühendisleri odası, Üye, 2000-.
Türk tesisat Mühendisleri Derneği, Üye, 2000-.